Chine
4F, Shixing Building
ID Espace: 
245
Chine
12 Bei Jiao Chang Heng Lu
ID Espace: 
346
Chine
New World International Trade Center (Xinshijie Guomao)
ID Espace: 
580